Pączek ajerkoniak: pączek ręcznie zwijany z naturalnego ciasta drożdżowego, bez polepszaczy i spulchniaczy z tradycyjnym nadzieniem ajerkoniaku.